Článek vložen 06.03.2011, naposledy editován 18.04.2012

Jak se vyhnout špatným pohonným hmotám


Kvalita pohonných hmot
prodávaných v České republice je podle dostupných statistik na úrovni obvyklé v zemích Evropské unie. Přestože je kontrola kvality pohonných hmot prováděna státními orgány, není vzhledem k vysokému počtu čerpacích stanic v České republice možno odhalit všechny prodejce nekvalitních pohonných hmot. Pro běžného motoristu je situace na trhu často nepřehledná, protože konkrétní informace o kvalitě pohonných hmot jsou nedostupné.

Přesto je vhodné se řídit několika radami:
  • Vyvarovat se čerpání paliv u neznámých a nedůvěryhodných čerpacích stanic.
  • Dávat přednost čerpacím stanicím s označením Pečeti kvality.
  • Čerpat paliva pouze ze správně označených výdejních pistolí. U každé výdejní pistole by měl být štítek, že palivo odpovídá normě ČSN EN 228 pro benziny, ČSN EN 590 pro naftu a ČSN 65 6508 pro směsnou naftu s obsahem metylesterů nad 30%.
  • V případě pochybností žádat atest prokazující vyhovující kvalitu pohonných hmot. Po každé dodávce paliva zůstává u čerpací stanice atest k právě prodávanému výrobku – s naměřenými konkrétními hodnotami, které deklarují, že každá tato hodnota byla před expedicí laboratorně kontrolována.
  • V každém případě vyžadovat účtenku s údaji o nákupu paliva.V případě reklamace paliva se řídit ustanoveními Obchodního zákoníku – každá ČS by měla mít reklamační řád a na požádání vyplnit reklamační protokol.
  • Dodržení postupu podle reklamačního řádu je nezbytnou podmínkou pro to, aby mohla být reklamace vyřízena.

Zdroj:
http://www.dobrapumpa.cz

Komentáře k článku Jak se vyhnout špatným pohonným hmotám

Dokumenty ke stažení

Další dokumenty...

Co dělat když...

Více...

Jak uspořit

Více...

Archív

Více...

čerpací stanice

benzín

nafta

hodnocení čerpacích stanic

kvalitní pohonné hmotybenzínové stanicenekvalitní benzínky

benzínové pumpy

hodnocení

kvalitní čerpací stanice

seznam nekvalitních čerpacích stanic