Článek vložen 06.03.2011, naposledy editován 18.04.2012

Jak se vyhnout špatným pohonným hmotám


Kvalita pohonných hmot
prodávaných v České republice je podle dostupných statistik na úrovni obvyklé v zemích Evropské unie. Přestože je kontrola kvality pohonných hmot prováděna státními orgány, není vzhledem k vysokému počtu čerpacích stanic v České republice možno odhalit všechny prodejce nekvalitních pohonných hmot. Pro běžného motoristu je situace na trhu často nepřehledná, protože konkrétní informace o kvalitě pohonných hmot jsou nedostupné.

Přesto je vhodné se řídit několika radami:
  • Vyvarovat se čerpání paliv u neznámých a nedůvěryhodných čerpacích stanic.
  • Dávat přednost čerpacím stanicím s označením Pečeti kvality.
  • Čerpat paliva pouze ze správně označených výdejních pistolí. U každé výdejní pistole by měl být štítek, že palivo odpovídá normě ČSN EN 228 pro benziny, ČSN EN 590 pro naftu a ČSN 65 6508 pro směsnou naftu s obsahem metylesterů nad 30%.
  • V případě pochybností žádat atest prokazující vyhovující kvalitu pohonných hmot. Po každé dodávce paliva zůstává u čerpací stanice atest k právě prodávanému výrobku – s naměřenými konkrétními hodnotami, které deklarují, že každá tato hodnota byla před expedicí laboratorně kontrolována.
  • V každém případě vyžadovat účtenku s údaji o nákupu paliva.V případě reklamace paliva se řídit ustanoveními Obchodního zákoníku – každá ČS by měla mít reklamační řád a na požádání vyplnit reklamační protokol.
  • Dodržení postupu podle reklamačního řádu je nezbytnou podmínkou pro to, aby mohla být reklamace vyřízena.

Zdroj:
http://www.dobrapumpa.cz

Komentáře k článku Jak se vyhnout špatným pohonným hmotám